Poradenstvo Prehľad činností v oblasti poradenstva

Pripojenie odberateľa
k distribučnej sústave

Predaj a distribúcia elektrickej energie a plynu pre firmy za najvýhodnejšie ceny len prostredníctvom našej spoločnosti.

Informujte sa

Elektroenergetika

Konzultácie a odborné poradenstvo, Prípravná a riadiaca činnosť- elektro, Príprava výstavby, Riadenie stavby, Stavebný dozor - elektro...

Prejsť na detaily

Stavebníctvo

Poradenstvo a zastupovanie investorov napr.: inžinierska činnosť, stavebné povolenie, kolaudácie...

Prejsť na detaily

Technická správa budov

Nepretržitá prevádzka a údržba technologických zariadení, stavebných častí objektu a spoločných priestorov...

Prejsť na detaily

Komplexná správa
nehnuteľností

Komplexné riadenie a koordinácia prevádzkovo-technických procesov a podporných činností v nehnuteľnosti...

Prejsť na detaily

Energetický manažment

Ponúkame energetické poradenstvo a kontroling energetický audit – zhodnotenie súčasného stavu, hľadanie najefektívnejších úspor a návrh opatrení...

Prejsť na detaily

Lokalizácia porúch

Lokalizácia porúch na NN vedení, lokalizácia porúch na VN vedení.
 

Kontaktujte nás

Energetická certifikácia

Od 1.1.2013 nadobúda platnosť zákon 300/2012 Z.z. , ktorým sa novelizuje zákon 555/2005 Z.z. o energetickej...

Prejsť na detaily

Prevádzka, správa
a údržba trafostaníc

Naša spoločnosť je pravádzkovateľom niekoľkých transformačných staníc...

Prejsť na detaily

Havarijná služba

Naša spoločnosť je držiteľom havarijnej služby pre trafostanice výrobných závodov a fotovoltaických elektrární. Pre svojich klientov zabezpečujeme najmä odstránenie havarijného stavu do 48 hodín od vzniknutej poruchy, prípadne zabezpečíme náhradnú prevádzku.

Kontaktujte nás

Servis

Naša spoločnosť ponúka servis pre všetky VN zariadenia.

Kontaktujte nás

Projektový manažment

Okrem základných činností v investičnej výstavbe, ktoré označujeme ako inžinierska činnosť...

Prejsť na detaily

Koordinátor bezpečnosti

Pravidelné návštevy stavieb, sledovanie postupov a organizácie...

Prejsť na detaily

Bezpečnostný technik
a techniky PO

Vypracovanie interných a legislatívnych smerníc a implementácia...

Prejsť na detaily

Stavbyvedúci a stavebný
dozor, technický dozor
investora

Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné...

Prejsť na detaily

Outsourcing IT

Outsourcing IT je uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov...

Prejsť na detaily

Správa siete
a sieťové riešenia

Správa počítačovej siete úzko súvisí so správou pc a serverov...

Prejsť na detaily