Referencie spoločnosti EL-TECH, s.r.o.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Považská cementáreň a.s. Ladce - Rekonštrukcia VN linky 1. etapa

Považská cementáreň a.s. Ladce - Rekonštrukcia VN linky 2. etapa

Považská cementáreň a.s. Ladce - Výmena VN prípojky pre mlynicu dĺžky 2km

Považská cementáreň a.s. Ladce - Výmena transformátora 1600 kVA

Eurostav-DS a.s. - Kompletná dodávka časti elektro pre ČS Slovnaft

Spoločnosť Kováč - Elektroinštalácia novej výrobnej haly

KOVAL systems a.s. - Navýšenie výkonu výrobného závodu

Ministerstvo obrany SR - VN meracie miesto v TS, preložka merania

VVE – výstavba vodných elektrárni - TS 400 kVA

KN plast - Rekonštrukcia trafostanice a výmena transformátora

DCA Industry - TS 400 kVA

ZTS OTS - Výmena trafostanice a TS 1250kVA

PEKOS - TS 400 kVA a VN prípojka

ENCO - TS 1000 kVA

ARCADIA – Finalprojekt - Rekonštrukcia VN linky pre KOVO Beluša