Bezpečnostný technik a techniky PO Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Bezpečnostný technik:

 • Vstupný audit BOZP (pre získanie základných informácií o firme a stave BOZP)
 • Vypracovanie interných a legislatívnych smerníc a implementáciu systému riadenia BOZP
 • Školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre BOZP
 • Pravidelné prehliadky a kontroly pracovísk a prevádzok
 • Aktualizáciu a udržiavanie legislatívnych požiadaviek BOZP v súlade so skutočným stavom
 • Spoločnú previerku BOZP v súčinnosti s PZS, zástupcami zamestnávateľa a zástupcami zamestnancov

Požiarna ochrana:

 • Vstupný audit OPP (pre získanie základných informácií o firme a stave OPP)
 • Vypracovanie interných a legislatívnych smerníc a implementáciu systému riadenia OPP
 • Školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov z OPP a osôb zaradených v mimopracovnom čase
 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • Pravidelné prehliadky a kontroly pracovísk a prevádzok
 • Aktualizáciu a udržiavanie legislatívnych požiadaviek OPP v súlade so skutočným stavom
 • Pravidelné vyhodnocovanie systému riadenia OPP