Poradenstvo Prehľad činností v oblasti poradenstva

eltech

Pripojenie odberateľa
k distribučnej sústave

Predaj a distribúcia elektrickej energie a plynu pre firmy za najvýhodnejšie ceny len prostredníctvom našej spoločnosti.

Informujte sa
eltech

Elektroenergetika

Konzultácie a odborné poradenstvo, Prípravná a riadiaca činnosť- elektro, Príprava výstavby, Riadenie stavby, Stavebný dozor - elektro...

Prejsť na detaily
eltech

Stavebníctvo

Poradenstvo a zastupovanie investorov napr.: inžinierska činnosť, stavebné povolenie, kolaudácie...

Prejsť na detaily
eltech

Technická správa budov

Nepretržitá prevádzka a údržba technologických zariadení, stavebných častí objektu a spoločných priestorov...

Prejsť na detaily
eltech

Komplexná správa
nehnuteľností

Komplexné riadenie a koordinácia prevádzkovo-technických procesov a podporných činností v nehnuteľnosti...

Prejsť na detaily
eltech

Energetický manažment

Ponúkame energetické poradenstvo a kontroling energetický audit – zhodnotenie súčasného stavu, hľadanie najefektívnejších úspor a návrh opatrení...

Prejsť na detaily
eltech

Lokalizácia porúch

Lokalizácia porúch na NN vedení, lokalizácia porúch na VN vedení.
 

Kontaktujte nás
eltech

Energetická certifikácia

Od 1.1.2013 nadobúda platnosť zákon 300/2012 Z.z. , ktorým sa novelizuje zákon 555/2005 Z.z. o energetickej...

Prejsť na detaily
eltech

Prevádzka, správa
a údržba trafostaníc

Naša spoločnosť je pravádzkovateľom niekoľkých transformačných staníc...

Prejsť na detaily
eltech

Havarijná služba

Naša spoločnosť je držiteľom havarijnej služby pre trafostanice výrobných závodov a fotovoltaických elektrární. Pre svojich klientov zabezpečujeme najmä odstránenie havarijného stavu do 48 hodín od vzniknutej poruchy, prípadne zabezpečíme náhradnú prevádzku.

Kontaktujte nás
eltech

Servis

Naša spoločnosť ponúka servis pre všetky VN zariadenia.

Kontaktujte nás
eltech

Projektový manažment

Okrem základných činností v investičnej výstavbe, ktoré označujeme ako inžinierska činnosť...

Prejsť na detaily
eltech

Koordinátor bezpečnosti

Pravidelné návštevy stavieb, sledovanie postupov a organizácie...

Prejsť na detaily
eltech

Bezpečnostný technik
a techniky PO

Vypracovanie interných a legislatívnych smerníc a implementácia...

Prejsť na detaily
eltech

Stavbyvedúci a stavebný
dozor, technický dozor
investora

Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné...

Prejsť na detaily
eltech

Outsourcing IT

Outsourcing IT je uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov...

Prejsť na detaily
eltech

Správa siete
a sieťové riešenia

Správa počítačovej siete úzko súvisí so správou pc a serverov...

Prejsť na detaily