Komplexná správa nehnuteľností Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Činnosť obsahuje:

 • komplexné riadenie a koordinácia prevádzkovo-technických procesov a podporných činností v nehnuteľnosti,
 • údržba, servis a odborné prehliadky technických zariadení,
 • prevádzka a obsluha technických zariadení,
 • stavebná údržba objektu,
 • prevádzka dispečingu a helpdesku,
 • informačný systém na správu majetku,
 • upratovacie služby, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia,
 • údržba zelene a areálu (zimná/letná),
 • odpadové hospodárstvo,
 • ochrana životného prostredia, požiarna ochrana, BOZP,
 • recepcia a poštové služby,
 • strážna služba,
 • catering,
 • energetický manažment,
 • dodávka energií,
 • administratívno-technické služby, rekonštrukcie priestorov, inžinierska činnosť, sťahovanie, telekomunikačné služby, priestorový manažment,
 • správa médií a technickej dokumentácie,
 • právne a ekonomické činnosti, správa registratúrnych stredísk.