Energetika Prehľad činností v oblasti energetiky

eltech

Projekčná činnosť

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou realizácie každej stavby a jej vypracovaniu treba venovať značnú pozornosť a primeraný čas. Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie každého stupňa od štúdie až po projekt skutočného vyhotovenia.

Prejsť na detaily
eltech

Inžinierska činnosť

Územnoplánovacie informácie, Predbežné a záväzné stanovisko obce, Zakreslenie inžinierskych sietí, Určenie bodu napojenia prevádzkovateľov sietí, Vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí...

Prejsť na detaily
eltech

Elektromontáže

Výstavba, rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržba elektrických zariadení, elektrární, rozvodní, transformovní bez obmedzenia napätia, Kompletné kabeláže nn, vn, vvn...

Prejsť na detaily
eltech

Revízna činnosť

V oblasti revízie elektrických zariadení vykonávame odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení - východiskové revízie, elektrických zariadení - periodické revízie

Prejsť na detaily
eltech

Inteligentné elektroinštalácie

Ovládajte osvetlenie, tienenie, zabezpečenie, zavlažovanie či spotrebu vášho domu niekoľkými kliknutiami...

Prejsť na detaily
eltech

Priemyselné elektroinštalácie

Kompletné inštalácie priemyselných objektov, budov, domov a obchodných objektov vrátane napojenia technologických celkov.

Prejsť na detaily
eltech

Trafostanice

Transformačné stanice s vonkajšim a s vnútorným ovládaním...

Detailný prehľad trafostaníc
eltech

Rozvádzače

Výroba rozvádzačov s vlastnou projekciou a konštrukciou...

Prejsť na detail
eltech

Verejné osvetlenie

Kompletné riešenia verejného osvetlenia.

Prejsť na detaily
eltech

Obnoviteľné zdroje

Fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, veterné turbíny, v rámci kampane zelená domácnosť vám ponúkame realizáciu fotovoltaickej elektrárne na rodinný dom...

Prejsť na detaily
eltech

Meranie a regulácia

Projekty pre systémy efektívneho riadenia spotreby energií pre obytné aj priemyselné budovy, (použitie lokálnych PLC programovateľných automatov s možnosťou pripojenia cez web rozhranie), systémy s diskrétnymi prvkami...

Prejsť na detaily
eltech

Slaboprúdové rozvody

Štrukturované kabeláže a optické siete, Elektrická požiarna signalizácia EPS, Evakuačný rozhlas a ozvučenie objektov EZS, Prístupové a dochádzkové systémy, Kamerové systémy, Priemyselná televízia PTV...

Prejsť na detaily