ELEKTROMONTÁŽE Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Naša spoločnosť má kvalifikovaných odborníkov, ktorí s našim dlhoročným know how realizujú komplexné dodávky služieb pre našich zákazníkov:

 • projektovú dokumentáciu
 • výstavbu elektrických vedení
 • elektromontážne práce
 • dodávku zariadení
 • inžiniersku a kompletačnú činnosť

Elektroinštalácia je základom pre správne fungovanie elektrických zariadení, elektrických spotrebičov a rozvodov elektrickej energie v domácnostiach, priemyselných a firemných priestoroch. Preto je dôležité správne navrhnúť a realizovať elektroinštaláciu v celom objekte so zreteľom na bezpečnosť, celkový dizajn a funkčnosť elektrických zariadení a spotrebičov.

Naša spoločnosť Vám ponúka elektromontážne práce všetkého druhu vrátane projekčnej podpory našich projektantov.

Činnosť zahŕňa:

 • Výstavba, rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržba elektrických zariadení, elektrární, rozvodní, transformovní bez obmedzenia napätia
 • Kompletné kabeláže nn, vn, vvn
 • Elektromontážne práce všetkého druhu
 • Kompenzácia účinníka
 • Repasovanie transformátorov v rámci kompletného odskúšania, výmeny oleja, pretesnenia veka, kontroly Bucholzovho relé, skúšky prierazových vlastností oleja
 • Nastavenie odbočky transformátora
 • Napäťové skúšky