REVÍZNA ČINNOSŤ Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

V oblasti revízie elektrických zariadení vykonávame odborné prehliadky a skúšky:

elektrických zariadení - východiskové revízie
elektrických zariadení - periodické revízie
bleskozvodov - aktívnych bleskozvodov
bleskozvodov - bleskozvodné sústavy
protokoly o revíziách elektrického ručného náradia
revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky