SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Činnosť zahŕňa:

Štrukturované kabeláže a optické siete
Elektrická požiarna signalizácia EPS
Evakuačný rozhlas a ozvučenie objektov EZS
Prístupové a dochádzkové systémy
Kamerové systémy
Priemyselná televízia PTV
Pobočkové telefónne ústredne a dorozumievacie systémy
Televízne a anténne rozvody STA