priemyselné elektroinštalácie Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Kompletné inštalácie priemyselných objektov, budov, domov a obchodných objektov vrátane napojenia technologických celkov.

Činnosť zahŕňa:

Slaboprúdové rozvody
Silnoprúdové rozvody
Umelé osvetlenie
Riadenie osvetlenia
Bleskozvod
Uzemnenie