MERANIE A REGULÁCIA Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Projekty pre systémy efektívneho riadenia spotreby energií pre obytné aj priemyselné budovy, (použitie lokálnych PLC programovateľných automatov s možnosťou pripojenia cez web rozhranie), systémy s diskrétnymi prvkami pre riadenie výrobných procesov s možnosťou napojenia na automatizované spracovanie (ovládacie panely vo velínoch s diskrétnymi regulátormi, zobrazovačmi, a klasickým zapojením).

Ponúkame komplexné dodávky automatizačných celkov prototypov strojov ako aj rekonštrukcie a inovácie výrobných liniek so zastaralou automatikou. V spolupráci s konštruktérskymi spoločnosťami poskytujeme technické riešenia výrobných liniek v rôznych odvetviach priemyslu.