Outsourcing IT Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Outsourcing IT je uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov. Ide teda o subdodávateľskú činnosť pre inú spoločnosť. Outsourcing IT v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend. Požadovaná kvalita práce, potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania si to vyžiadala. IT Outsourcing je moderný spôsob a zároveň aj trend v oblasti správy informačných technológií. Je to efektívny nástroj na využívanie prostriedkov a financií na informačné technológie.

IT Outsourcing a úspora nákladov?

Typickým príkladom outsourcingu sú služby v oblasti IT, ktoré jasne smerujú k úsporám prevádzkových nákladov a nákladov na riadenie a údržbu IT. Veľa organizácií, bohužiaľ, stále považuje IT outsourcing za menej výhodný ako správu vlastnými silami. Za týmto omylom zväčša stojí zlá kalkulácia skutočných nákladov. Na prvý pohľad sa zdá, že outsourcing IT služieb šetrí len mzdové náklady. Zabúda sa tak na: náklady na réžiu (zamestnanecké bonusy, strava, priestory, energie, telefón), testovanie, výber nových technológií, konzultačné služby, poistenie, školenie a odborný rast, prestoje zamestnancov, náhradné zariadenie alebo dopravu. Tieto náklady zaisťujúce rozvoj a správu informačného systému preberá „outsourcingová” IT firma.

Výhody IT Outsourcingu

1. Z hľadiska financií znamená outsourcing IT prínos vďaka zníženiu nákladov na manažment, koordináciu a odstránenie skrytých nákladov, znižovanie celkových výdajov na IT. Je potrebné si taktiež uvedomiť, že nie všetko je len o cene a preto treba pozerať aj na kvalitu služieb.

2. Zákazníci dostávajú výrazne kvalitnejšie služby. K dispozícii majú odborníkov, ktorých by inak spoločnosť musela nielen platiť, ale taktiež investovať do ich ďalšieho rozvoja. Pracovníci firmy poskytujúcej outsourcing IT sa u zákazníkov stretávajú s desiatkami problémov, pričom dochádza k vzájomnej výmene skúseností. Súčasné informačné systémy sú natoľko rozsiahle a zložité, že nie je možné zvládnuť ich rozvoj a údržbu jedným správcom siete.

3. Celoročná dostupnosť (bez dovoleniek a práceneschopnosti).

4. Zákazník nemusí mať vlastných pracovníkov pre všetky služby. Môže teda aktivovať svoje personálne zdroje pre svoju hlavnú činnosť.

5. Poskytovateľ služieb je schopný flexibilnejšie reagovať na nové požiadavky svojich zákazníkov na základe skúsenosti a know-how. Zákazník nenesie riziko sám, zdieľa ho s poskytovateľom. Nakoľko poskytuje it outsourcing i ďalším zákazníkom, má obvykle väčšiu základňu zdrojov (napr. hardvér) a môže lepšie preklenúť a riešiť krízové situácie.

6. Zákazník udržiava neustály krok s najnovšími technológiami.