Pripojenie odberateľa k distribučnej sústave Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Predaj a distribúcia elektrickej energie a plynu pre firmy za najvýhodnejšie ceny len prostredníctvom našej spoločnosti.

Kontaktný formulár

Dostali ste negatívne stanovisko k pripojeniu do distribučnej sústavy, prípadne s podmienkou vybudovania si pripojenia na vlastné náklady ?

Informuje sa u nás na nové možnosti výhodného financovania a zníženia počiatočných nákladov až na minimum.

Kontaktný formulár