Pripojenie odberateľa k distribučnej sústave v spoločnosti EL-TECH, s.r.o.

Kontaktný formulár - Záujem o dodávku elektrickej energie alebo plynu

Vložte správne meno.
Vložte správne priezvisko.
Vložte správny email.

Mám záujem o:
Elektrickú energiu
Plyn

Vaša správa bola odoslaná!
Chyba! Niečo sa pokazilo, Vaša správa nebola odoslaná.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odberateľ podpisom tejto Dohody v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje Dodávateľovi súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajpv Odberateľa na účely marketingových aktivít vrátane zasielania nevyžiadaných e-mailov, SMS správ alebo telefonického kontaktovania Odberateľa smerujúcich k osloveniu Odberateľa s informáciami o produktoch Dodávateľa. Odberateľ svoj súhlas poskytuje dobrovoľne a platí do jeho odvolania, ktoré je Odberateľ oprávnený vykonať kedykoľvek počas trvania tohto súhlasu.