Správa siete a sieťové riešenia Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Správa počítačovej siete úzko súvisí so správou pc a serverov, nakoľko len vďaka aktívnym a pasívnym prvkom siete sú jednotlivé počítače a servery prepojené a dokážu spoločne komunikovať. Uprednostňujeme spoľahlivé a overené riešenia a značky, ktoré zabezpečia dlhoročné fungovanie počítačových sietí. Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť dodávku počítačovej siete komplexne. To znamená od návrhu sieťového riešenia, dodávky a realizácie, až po samotnú správu siete.

Medzi činnosti spojené s počítačovými sieťami a sieťovými riešeniami patria:

Správa siete (počítačových sietí)

 • pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN)
 • pravidelná kontrola nastavení aktívnych prvkov počítačovej siete + dodatočné nastavenia
 • aktualizácia firmwaru na jednotlivých aktívnych prvkoch pc sietí
 • riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov
 • stály monitoring aktívnych prvkov siete + sms notifikácie o výpadkoch
 • správa bezdrôtovej siete WiFi
 • zabezpečenie lokálnych počítačových sietí

Projekcia počítačovej siete (sietí)

 • návrh a projekcia slaboprúdových rozvodov (počítačovej siete)
 • projekt a analýza systému štruktúrovanej kabeláže - PC siete, telefónne rozvody
 • technické a výkresové spracovanie projektu

Realizácia pasívnej časti pc siete:

 • dodávka rôznych značiek pasívnej časti siete (R&M Freenet, Brad-Rex, Draka, Solarix, Signamax...)
 • inštalácia metalických a optických dátových rozvodov na báze Ethernetu
 • lištovanie, zaťahovanie káblových systémov, montáž dátových rozvádzačov (rack) a zásuviek
 • podlahové systémy uložené v betónovej mazanine
 • certifikačné meranie a testovanie dátových rozvodov

Realizácia aktívnej časti počítačovej siete:

 • dodávka osvedčených značiek aktívnych prvkov siete (Cisco, 3Com, Linksys, Zyxel, HP...)
 • inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete (switch, router, firewall...)
 • nastavenie aktívnych prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN
 • zabezpečenie prepojenia LAN sietí
 • manažment LAN/WAN sietí
 • riešenie bezpečnosti počítačových sietí (Firewall, IDS)
 • konzultačná činnosť, užívateľská podpora a školenia
 • nastavenie šifrovaných VPN spojení medzi pobočkami