Energetický manažment: Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Ponúkame:

energetické poradenstvo a kontroling energetický audit – zhodnotenie súčasného stavu, hľadanie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu náročnosti a vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov financovanie – možnosť spolufinancovania, resp. financovania z úspor návrh technického riešenia zabezpečenie komplexnej starostlivosti o zariadenia vrátane obsluhy, prevádzky, údržby a odborného servisu