Prevádzka, správa a údržba trafostaníc Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Naša spoločnosť je pravádzkovateľom niekoľkých transformačných staníc.

Pre svojich klientov zabezpečujeme najmä:

  • preventívne prehliadky
  • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)
  • servisné zásahy
  • havarijnú službu
  • manipulácie
  • vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov
  • a iné.

Naša spoločnosť je držiteľom havarijnej služby pre trafostanice výrobných závodov a fotovoltaických elektrární. Pre svojich klientov zabezpečujeme najmä odstránenie havarijného stavu do 48 hodín od vzniknutej poruchy, prípadne zabezpečíme náhradnú prevádzku.