DECENTRALIZOVANÁ VÝROBA ENERGIE Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Pomôžeme Vám udržať krok s inováciami a pritom znížiť Vaše výdavky za elektrickú energiu. Ako odberateľ si môžete znížiť náklady na elektrickú energiu pomocou vlastného výrobného zdroja elektrickej energie. V súčasnosti je najviac využívané obnoviteľné zdroje OZE (slnko, vietor, voda, ...), alebo kogenerácia VÚKVET (výroba el. energie z plynu, najčastejšie zemného plynu) kde vzniká aj teplo, ktoré je možné využiť na technologické procesy, alebo vykurovanie. Zároveň je možné ho premeniť na chlad. Obráťte sa na nás a my vám vypracujeme štúdiu návratnosti a taktiež sa postaráme o realizáciu diela so všetkými povoleniami.