Realizácie stavieb Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Pre našich klientov zabezpečujeme komplexné dodávky stavieb vrátane interiéru, vypracovávanie cenových ponúk, výberové konania na dodávateľa stavby a vypracovanie harmonogramu výstavby.

Priemyselné stavby:

 • Zemné práce
 • Základové konštrukcie
 • Montáž debnenia PERI a DOKA
 • Montované haly a ich opláštenie
 • Realizácia monolitických železobetónových konštrukcií
 • Realizácia hrubých stavieb
 • Výstavba čerpacích staníc pohonných hmôt
 • Výstavba autoumyvárok
 • Výstavby inžinierskych sietí
 • Výstavby komunikácii
 • Rekonštrukcie priemyselných stavieb

Občianske a bytové stavby

 • Zemné práce
 • Betonárske práce
 • Rodinné domy na kľúč
 • Bytové domy
 • Rekonštrukcie domov a bytov
 • Realizácia hrubých stavieb