Vyhľadávanie a výkup nehnuteľností Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Zmyslom našej činnosti pre domácich a zahraničných investorov, poľnohospodárske družstvá či iné subjekty z rôznych odvetví priemyslu alebo agrosektora, je systematický výkup nehnuteľností podľa špecifických požiadaviek klienta. Na základe vami stanovených preferencií je následne rôznymi formami a postupmi sledovaný účel uzavretia kúpnej zmluvy, resp. obstaranie príležitosti uzavrieť kúpnu zmluvu s tretími osobami, na základe ktorej klient nadobudne vlastnícke právo k požadovaným nehnuteľnostiam.

Zaoberáme sa pritom tak nehnuteľnosťami v intraviláne, ako aj extraviláne, ornou pôdou, trvalými trávnymi porastmi, lesmi, či akýmkoľvek inými druhmi nehnuteľností.

Ponúkame aj možnosť priameho odkúpenia nezadlžených, ako aj zadlžených nehnuteľností, ktorých predaj sa stáva pre mnohých neriešiteľnou záležitosťou. Vyrovnáme dlhy na nájomnom, záložné práva v prospech bánk aj nebankových spoločností, exekúcie, aj tesne pred dražbou. To všetko pre nás nie je problém vyriešiť.

Sprostredkujeme výmenu obecných bytov, vyrovnáme nedoplatky na nájme a vyriešime tak Vaše problémy.